Brontosauří dětské oddíly (BRĎO) mají v Praze dlouhou tradici. Jedná se o kolektivy s pravidelnou celoroční činností se stálou skupinou dětí. Brontosauří oddíly se zaměřují na výchovu dětí s důrazem na posilování kladného vztahu k přírodě.

Proč má vaše dítě vyrůst v brontosauřím oddíle?

 • Naučí se pečovat o přírodu, pobývat v ní, vnímat ji všemi smysly.
 • Získá důležité dovednosti pro další život. Naučí se rozdělat oheň a uvařit pro 20 lidí, samostatně zvládne nakoupit, bude umět vyřešit konflikt bez násilí, poradí si, když se ztratí, bude umět druhému poskytnout pomoc.
 • Bude součástí party vrstevníků a získá v ní přátele na celý život. Opravdové pevné vztahy dítě získá právě díky celoroční stálé skupině.
 • Bude nadšeně vyprávět příběhy, které s oddílem zažije venku i v klubovně.
 • Nejen výše zmíněné dětí získají díky pedagogické činnosti vedoucích-dobrovolníků, kteří se neustále vzdělávají na akreditovaných metodických kurzech i výměnou zkušeností. Jde o profesionály, kteří ví, co kdy dělají, jak, kdy a proč aktivity připravují.

Koho BRĎO přijímá?

 • Všechny zvídavé a hravé děti, které rády tráví čas venku s kamarády a poznávají přírodu!
 • Oddíly přijímají děti různého věku dle svých kapacit. Doporučujeme obrátit se na vedoucí konkrétních oddílů. U nováčků jde nejčastěji o věk 6–15 let.
 • Nemáme žádná omezení pro ty, kteří jsou v souladu s programovými cíli Hnutí Brontosaurus.
 • Pokud jde o zdravotní omezení, doporučujeme prvně konzultovat možnosti s vedoucími jednotlivých oddílů.

Programové cíle Hnutí Brontosaurus (platné i pro děti)

 1. Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty k souladu mezi ní a člověkem. Pečovat o kulturní a historické dědictví a rozvíjet jeho odkaz dnešku.
 2. Zajímat se o problémy společnosti a s ohledem na dlouhodobá hlediska a názory druhých lidí hledat jejich řešení. Podporovat zdravé snahy usilující o odklon od konzumního způsobu života.
 3. Dávat si navzájem radost. V tomto duchu pořádat nápadité pracovní a zážitkové akce. Pomáhat zejména mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace.

Pražské BRĎO oddíly

oddíl BRĎO Praha

Facebook BRĎO Praha
brdo.praha@brontosaurus.cz
722 561 150 (Rosťa Konůpka)

Malířská 6, Praha 7 – Letná
Schůzky v úterý od 16:00

Toulcův Dvůr, Praha 15
Schůzky ve středu od 16:00

 • Pravidelné schůzky po celý školní rok.
 • Během roku probíhá také několik jednodenních nebo dvoudenních víkendových výprav, převážně v okolí Prahy.
 • Dvoutýdenní letní tábor
 • Oddíly jsou rozděleny na družiny.

oddíl Titio

www.oddiltitio.cz
Rozcestník Titia
info@oddiltitio.cz

Bratislavská 22 (Slunečný vršek), Praha 15
Schůzky ve středu, 16:30–18:00

 • Pravidelné schůzky po celý školní rok.
 • Během roku probíhá také několik jednodenních nebo dvoudenních víkendových výprav, převážně v okolí Prahy.
 • Dvoutýdenní letní tábor
 • Oddíly jsou rozděleny na družiny.

Výchova k zodpovědnosti a nástupnictví

Oddílová činnost svým způsobem funguje jako bezpečné prostředí, kde si takové situace může každý dne svých možností a schopností vyzkoušet. Brontosauří činnost je zaměřena na angažovanosti v lokálním okolí, ať už jde o výrobu, věšení a čištění ptačích budek či kosení trávy. Stejně tak jde i o pomoc druhým lidem a vzájemné dávání si radosti.

Starší děti se mohou stát praktikanty a následně vedoucími, kteří převezmou zodpovědnost za další generace. Nejen díky této možnosti se z dětí stávají společensky angažovaní lidé, kterým záleží na tom, co se děje v jejich okolí.

Konkrétní činnost brontosauřích oddílů

Co nejvíce času v oddílech děti tráví venku. Nejlépe tam, kde je příroda. Chladné počasí nebo malý déšť pro nás není překážkou. Naopak je důležité umět si poradit i ve chvílích nepřízně. V oddílech společně poznáváme rostliny a živočichy, učíme se o tom, co a jak v přírodě probíhá, zjišťujeme, jak se o přírodu můžeme starat a chránit ji nebo trénujeme tábornické dovednosti (uzlování, práce s mapou, vaření, rozdělávání ohně, práce s nožem, pilou či sekerou…).

Samozřejmě nezapomínáme na písničky u táboráčku. Všechno, co děláme, děláme s radostí, hravě a v přátelské atmosféře.

Přidejte se: jako dítě i jako dospělý

Pro rodiče

Dává vám naše činnost smysl? Hledáte pro své dítě oddíl, kde s partou vrstevníků zažije nezapomenutelné chvíle, kde se naučí důležitým věcem pro život a kde budete mít záruku, že oddíl vedou zkušení vedoucí, kteří mají pro činnost odpovídající vzdělání? Kontaktujte jednotlivé BRĎO oddíly a zeptejte se na volné kapacity. Doporučujeme zajímat se s velkým předstihem z důvodu velké poptávky.

Chcete se stát vedoucím či praktikantem?

Zaujala vás práce s dětmi v brontosauřím pojetí a chcete se přidat jako vedoucí? Pak kontaktujte vedoucí jednotlivých oddílů a řekněte jim o tom. Rádi se s vámi sejdou a proberou možnosti zapojení. V případě delší spolupráce pro vás brontosauří sekce BRĎO pořádá metodické kurzy. Na to je však ještě čas. Prvně se s vámi vedoucí rádi setkají a řeknou, co a jak.