Podbabský křovýřez 2024

Akce Příroda
jednodenní
Datum
Místo Přírodní památka podbabské skály
Věk 15 - 99 let
Začátek akce
Cena bez poplatku
Kontaktní osoba Matěj Štél
+420 773 942 023
matejstel@seznam.cz
Web akce: https://fb.me/e/3b23ecynu

Co na nás čeká

Ve zdejší krajině člověk hospodaří po věky. Snad již pravěcí zemědělci, když začali ve středních Čechách chovat svá stáda, využívali k pastvě obtížně přístupné stráně a skalní stepi nad Vltavou. Civilizace se střídaly, ale hospodaření se po stovky i tisíce let až tolik neměnilo. Lidé stále vyháněli dobytek do kopců a sbírali zde klestí do kamen. I díky tomu se zde zachovalo bezlesí s bohatými společenstvy zahrnujícími mnoho ohrožených druhů rostlin, hub a bezobratlých živočichů. Zlom nastal asi v polovině minulého století. Stráně byly postupně obestavěny a nepřítomnost spásačů společně s antropogenními změnami v atmosféře vedly k zarůstání dřevinami a úbytku biodiverzity.

Naším úkolem bude výřezem části dřevin omezit zarůstání Podbabských skal a tím přispět k zachování ohrožené přírody. Akci, dle počasí a nálady, můžeme zakončit posezením u ohně.

Co, kde a jak

Sejdeme se v 9:00 na autobusové zastávce V Podbabě směr Suchdol (autobusy 107, 147, 160, 355, 340, 350 z Dejvické, přívoz z Podhoří), odkud vyrazíme na Podbabské skály, kde nás čeká spoustu práce v předjarní přírodě a bohatý výhled na Prahu.

Dobrovolnická pomoc

Čeká nás likvidace expanzivních dřevin na suchých trávnících a skalních stepích. Pohybovat se budeme na prudších svazích mimo jiné trnitým křovím. Doporučujeme proto pevnou obuv a starší oblečení. Pokud máte svoji oblíbenou pilku či nůžky můžete si vzít s sebou též. :)

Malá ochutnávka

Organizační tým

Těší se na tebe Matěj, Adéla a Eliška.

Kontakt

Kontaktní osoba: Matěj Štél
E-mail: matejstel@seznam.cz
Telefon: +420 773 942 023
Webová stránka: odkaz