Podívej se, jaké další základní články v Praze a jejím bezprostředním okolí působí.

Rozruch

Skupinka nadšených lidí, kteří chtějí jezdit do přírody a pečovat o ni a zároveň si chtějí užít spoustu zábavy a společně stráveného času. Rozruch jezdí pomáhat do Krkonoš, na Šumavu, do Českého krasu a na mnoho dalších míst v Čechách. Na svých akcích sází stromy, kosí louky, obnovuje mokřady nebo jinak pomáhá s péčí o krásná a chráněná místa v naší krajině. Díky akčním členům Rozruchu se můžete zúčastnit také pražských klubových večerů a na letních akcích a festivalech se potkat s Ekostanem.

Extempore

V roce 2020 se od Rozruchu odštěpila skupina lidí, kteří pro Brontosaura znovuobjevili lokalitu PR Habrov u Chrudimi a vytvořili ZČ HB Extempore. Kromě kosení luk na Habrově působí také v Týnčanském krasu na Sedlčansku, jeden z nejmenších krasů v České republice, kde spolu s místními jeskyňáři pomáhají udržovat lesostepní krajinu i mokřadní louky. Jejich víkendovky i tábor Naostro jsou otevřeny pro účastníky bez horní věkové hranice. Vítáni na nich jsou studující i pracující účastníci, kteří chtějí prožít pohodové dny v přírodě, udělat kus užitečné práce a dozvědět se něco o krajině, ve které se pohybujeme.

KPL

KPL je jeden z největších základních článků Hnutí Brontosaurus. Jeho počátky sahají až do 80. let, na jejichž konci se ze skupiny dobrovolných pomocníků na hradě Lukov vytvořil základní článek Hnutí Brontosaurus. A od té doby KPLko nezahálí – v pomyslném výčtu akcí má desítky táborů pro mládež i rodiče s dětmi, víkendovky, uspořádané výstavy i účast při archeologických výzkumech nejen na Lukově. I když se hrad Lukov nachází nedaleko Zlína, s převážnou částí členské základy článku se můžete běžně setkat v Praze.